آموزش محاسبه تعداد موزاییک آلومینیومی برای فضای شما

برای دانلود فایل PDF مربوط به محاسبه تعداد کاشی یا موزاییک برای یک متر مربع اینجا کلیک نمائید.

ابتدا فضای مورد نظر خود را به صورت دقیق اندازه گیری نمایید سپس با توجه به متراژ اندازه گیری شده می توانید مطابق آموزش این قسمت تعداد موزاییک های مورد نیاز خود را محاسبه کرده و سفارش دهید.

در اندازه گیری فضای مورد نظر خود کاملا دقت نمایید و محل های اضافی و کلید و پریز ها را در اندازه گیری خود لحاظ نمایید چون این قسمت ها قرار است که از وسط موزاییک های شما برش خورده و خارج شوند.

به طور مثال اگر فضای بین کابینت آشپزخانه شما به صورت شکل زیر باشد، مساحت آن 70*210 سانتی متر مربع معادل 14700 سانتی متر مربع خواهد شد.

001

در صورتی که بخواهیم این فضا را با کاشی بین کابینت آشپزخانه مدل 70402022 (موزاییک آجری نقره ای کریستال) پوشش دهیم، انتهای کار در این نقشه باید محل قسمت های هاشور خورده از موزاییک ها بریده شود. به صورت شماتیک می توان کاشی ها را روی کار قرار داد تا مشخص شود کدام قسمت ها برش می خورد.

 

 

003

در واقع می توان فهمید که چند موزاییک مورد نیاز است.

002

به صورت تقریبی فضای کار شما مشخص خواهد شد.

004

حال اگر بخواهیم دقیقا این تعداد را محاسبه کنیم، در فضای بالا باید مساحت بین کابینت آشپزخانه (14700) را بر مساحت یک موزاییک (900) تقسیم کنیم که در این صورت تعداد موزاییک های مورد نیاز بدست می آید. در این فضای انتخابی ما تعداد موزاییک ها 16.33 می شود. یعنی 16 عدد موزاییک کامل و تقریبا یک قطعه 11*30 از موزاییک کامل مورد نیاز است.

در حالت کلی اگر بخواهیم مشاهده کنیم برای یک تایل در یک متر مربع چه اتفاقی می افتد و چگونه شمرده می شود می توان با دقت به شکل زیر توجه کرد:

005

در تصویر فوق 9 کاشی کامل بین کابینت آشپزخانه قرار دارد و برای پوشش قسمت های هاشور خورده آبی رنگ 2 کاشی را به 3 قسمت مساوی تقسیم می کنیم و در 6 قسمت هاشور خورده آبی رنگ قرار می دهیم. در این صورت قسمت هاشور خورده قرمز رنگ باقی می ماند. در نتیجه با 11 کاشی کامل و قسمتی به اندازه 10*10 سانتی متر مربع از یک کاشی دیگر می توان 1 متر مربع را پوشش داد.

پیشنهاد ما این است که همیشه برای اطمینان از پوشش کامل فضای خود یک کاشی بیشتر سفارش دهید.

کالایی در سبد خرید شما موجود نیست