بایگانی برچسب‌ها : اصطکاک کاشی سرامیکی

4) میزان سر خوردن روی کاشی سرامیکی

میزان لیز یا سر خوردن روی کاشی سرامیکی درجه‌بندی مهم دیگر ضریب اصطکاک و مخفف آن C.O.F (coefficient of friction) است. COF به مقاومت طبیعی کاشی در برابر لیز خوردن یا سر خوردن اشاره دارد. هرچه میزان آن بیش‌تر باشد کفی که با این کاشی فرش شده است اصطکاک کم‌تری با پای افراد برقرار می کند و اگر میزان آن کم باشد یعنی کف لیز است و امکان سر خوردن بیشتر است. COF بیش‌تر از ۵۰. برای مصارف .