بایگانی برچسب‌ها : درجه جذب آب کاشی سرامیکی

3) درجه جذب آب کاشی سرامیکی

درجه جذب آب کاشی سرامیکی طبقه‌بندی مهم دیگر که هنگام خریدن کاشی باید به آن توجه کنید میزان جذب آب یا W.A.‎ (water absorption) کاشی هاست. درجه‌بندی W.A.‎ یک کاشی به شما می گوید که آیا کاشی مورد نظر مناسب استفاده در مناطق مرطوب یا فضاهای بیرونی است یا خیر؟ چهار دسته‌بندی در درجه‌بندیW.A.‎ وجود دارد که در آن‌ها نام و درصد جذب آب یک کاشی بیان می شود. کاشی غیرشیشه‌ای بیش از ۷ درصد وزن خود آب جذب .