بایگانی برچسب‌ها : درجه ساییدگی کاشی سرامیکی

2) درجه سائیدگی کاشی سرامیکی

درجه سائیدگی کاشی سرامیکی طبقه‌بندی دوم چیزی است که به آن درجه‌ بندی PEI می گویند. PEI مخفف کلمه درجه‌ بندی سائیدگی Porcelain and Enamel Institute است. PEI قابلیت یک کاشی براق را در برابر سائیدگی و دوام آن به‌عنوان یک کاشی کف درجه‌ بندی می کند. فقط کاشی های براق دارای درجه aa هستند، و اگر می خواهید کاشی غیر براق بخرید چنین درجه‌ بندی را بر روی برچسب آن پیدا نخواهید کرد.     کاشی های سرامیکی که دارای درجه I و II هستند .