بایگانی برچسب‌ها : کاشی سرامیکی

5) مقاومت در برابر سرما و چندرنگی

 کاشی سرامیکی و مقاومت در برابر سرما و چندرنگی مقاومت در برابر سرما به شما می گوید که آیا کاشی مورد نظر توانایی مقاومت در برابر سرمای بیرون را دارد یا خیر. اگر از کاشی مورد نظر در فضاهای داخلی می خواهید استفاده کنید این درجه‌بندی خیلی اهمیتی ندارد. در نهایت، طبقه‌بندی آخر چندرنگی است. از کاشی های چند رنگ فقط زمانی استفاده می شود که بخواهیم کاشی های کنار هم چیده شده دارای .

4) میزان سر خوردن روی کاشی سرامیکی

میزان لیز یا سر خوردن روی کاشی سرامیکی درجه‌بندی مهم دیگر ضریب اصطکاک و مخفف آن C.O.F (coefficient of friction) است. COF به مقاومت طبیعی کاشی در برابر لیز خوردن یا سر خوردن اشاره دارد. هرچه میزان آن بیش‌تر باشد کفی که با این کاشی فرش شده است اصطکاک کم‌تری با پای افراد برقرار می کند و اگر میزان آن کم باشد یعنی کف لیز است و امکان سر خوردن بیشتر است. COF بیش‌تر از ۵۰. برای مصارف .

3) درجه جذب آب کاشی سرامیکی

درجه جذب آب کاشی سرامیکی طبقه‌بندی مهم دیگر که هنگام خریدن کاشی باید به آن توجه کنید میزان جذب آب یا W.A.‎ (water absorption) کاشی هاست. درجه‌بندی W.A.‎ یک کاشی به شما می گوید که آیا کاشی مورد نظر مناسب استفاده در مناطق مرطوب یا فضاهای بیرونی است یا خیر؟ چهار دسته‌بندی در درجه‌بندیW.A.‎ وجود دارد که در آن‌ها نام و درصد جذب آب یک کاشی بیان می شود. کاشی غیرشیشه‌ای بیش از ۷ درصد وزن خود آب جذب .

2) درجه سائیدگی کاشی سرامیکی

درجه سائیدگی کاشی سرامیکی طبقه‌بندی دوم چیزی است که به آن درجه‌ بندی PEI می گویند. PEI مخفف کلمه درجه‌ بندی سائیدگی Porcelain and Enamel Institute است. PEI قابلیت یک کاشی براق را در برابر سائیدگی و دوام آن به‌عنوان یک کاشی کف درجه‌ بندی می کند. فقط کاشی های براق دارای درجه aa هستند، و اگر می خواهید کاشی غیر براق بخرید چنین درجه‌ بندی را بر روی برچسب آن پیدا نخواهید کرد.     کاشی های سرامیکی که دارای درجه I و II هستند .

1) درجه رنگ کاشی سرامیکی

 اولین مورد در انتخاب کاشی سرامیکی درجه کاشی است. درجه یک بهترین کیفیت است، درجه دو شبیه درجه یک است اما قیمت آن کمی کم‌تر است. درجه یک و درجه دو مناسب کف هستند. کاشی درجه سه استحکام کافی برای این‌که روی آن راه برویم را ندارد و بیش‌تر در دیوار استفاده می شود همچنین از کاشی کف نیز می توان در دیوار استفاده کرد اما کاشی های دیوار را نمی توان در کف .